top of page

           Sempozyum Onur Kurulu

 

Enver DEMİREL                                 Etimesgut Belediye Başkanı

Prof. Dr. İbrahim USLAN                   Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Erman AKBULUT    Türk Hava Kurumu Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Metin DOĞAN                    Yıldırım Beyazıt Ünv. Rektörü

Prof. Dr. Ali HABERAL                     Başkent Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Adem ŞAHİN                      TOBB-ETU Üniversitesi Rektörü

Sıtkı ALP                                           Çankaya Ünv. Mütevelli Heyeti Bşk.

Prof. Dr. Seyit AYDIN                        Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Nurettin GÜZ                                       Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ                          Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN                          Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Korkut ERSOY                                     Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN                               Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan BİBER                                       Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife GÜZ                                          Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ                              Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI                            Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Umur IŞIK                                             Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Sezai YILMAZ                                      Karabük Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bahattin DEMİRTAŞ                   Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ceren YEĞEN                               Muş Alpaslan Üniversitesi

Dr. Tekin ÖNAL                                                  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Akılbek Kılıçev                                          Kırgız MilliÜniversitesi/Kırgızistan

Prof. Dr. Bünazarat Gayipova                                  Batken Devlet Üniversitesi/Kırgızistan

Prof. Dr. Nasip Göğüşov                                           Milli Bilimler Akademisi/Azerbaycan

Prof. Dr. Oljobay Karatayev                                     Kırgız Milli Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Yakıcı                                                    Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin AYHAN                                   Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Hanife GÜZ                                               Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Maraş                                           Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Derviş Kılınçkaya                                 Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz                                      Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Işık                                                   Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN                                     Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Demir                                             Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nurettin GÜZ                                           Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Öcal Oğuz                                                  Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Duman                                           Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai TÜRK                                               Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Üçler BULDUK                                         Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf SARINAY                                       TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Ünsal YAVUZ                                            Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Alper ALP                                                  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Murat AKÇAKAYA                                  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM                                        Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Umur IŞIK                                                  Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL                                    Karabük Üniversitesi

Doç. Dr. Mübariz Ağalarov                                      Devlet Pedagoji Üniversitesi/Azerbaycan

Doç. Dr. Kairat Zhunis                                             Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi/Kazakistan)

Dr. Hatira Yusifova                                                   Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr. Güllü Karanfil                                                     Gagauz Yeri Bilim Araştırma Merkezi

Yrd. Doç. Dr. Oğuz POYRAZOĞLU                      Gazi Üniversitesi

bottom of page