top of page

Marka Belediyecilik: EtimesgutPandemi sürecinde Türkiye’deki bütün belediyeler hemen hemen hareket edemez durumdalar. Zira öncelikler, kapasite kullanımları değişmiştir veya belirgin bir stratejileri söz konusu değildir. Zaten bizde belediyecilik deyince daha çok yol, su ve rant merkezli fiziki yapılanma akla gelmektedir. Kuşkusuz bu klasik belediyecilik ile günümüzün trenti olan popülist belediyecilik yanında ilerici, yenilikçi dönüşümcü , şehrine uzun vadeli kimlik kazandırmaya çalışan, bir organizma gibi şehre canlılık katmaya çalışan model belediye başkanları da şükür ki günümüzde bulunmaktadır. Şehirler de diğer organizmalar gibi canlı olup, bir fiziki bir ruh boyutu bulunmaktadır. Şehirleri canlı kılan kültürel ve sosyal ve eğitsel faaliyetleridir. Bunların icra edildiği mekansal ögelerin inşa edilmesi ve buralar çevresinde yaşayan şehir sakinlerine canlı yaşam alanlarının sağlanma şehirsel kimlik ve marka bağlamında önemlidir. Bu bağlamda günümüzde öne çıkan belediye başkanı Ankara Etimesgut ilçesi belediye başkanı Sayın Enver Demirel’dir.


Sayın Demirel, öncü, değişimci ve yenilikçi bir belediye başkanı olduğunu bu pandemi sürecinde de gösterdi. Öyle ki Ankara Etimesgutta belediye tarafından 29-30 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Türk Kültür ve Sanat sempozyumu düzenlendi. Bende bir bildiri sunduğum sempozyumda 250 yakın çeşitli ülkelerden bilim insanı Türklüğü ve bu kimliği oluşturan kültür ve sanat unsurlarını konuştu. Tam anlamı ile, Etimesgut belediyesinde Türklüğe dair bilgi şöleni yaşandı. Sempozyum aslında mekânsal yapıyla özdeşleşen hatta belediyenin bu politikasının bir ürünü olan ve yine belediye başkanı tarafından yaptırılmış Korkut Ata Kongre ve kültür parkında gerçekleştirildi.


1999 yılında küçük bir Anadolu ilçesi olarak şehirleşen Etimesgut Enver Demirel in üç dönem belediye başkanlığında bugünkü modern şehir görünümünü kazanmıştır. Fiziki yapılanmasını tamamlamanın yanında başkan şehre 1999 yılında bir hedef koyarak şehri kültür ve sanat şehri merkezi yapma yolunda çok ciddi çabalar göstermiştirdir. Özellikle 1999 yılında başlayan Anadolu günleri festivali her yıl düzenlenerek hem yeni kurulan şehir sakinlerinin ortak bir kültürel kimlik kazanmalarını sağlamış hem de Türk dünyasının kimliksel değerlerini ve kültürlerini Türk dünyasından gelen katılımcılarla Tarihsel temellere dayılı Türk dünyasının kültürel merkezi yapmaya çalışmıştır. Öncelikle bu çalışmalar Sovyet sonrası Türk devletlerin ortaya çıkması ve sonrasında oluşan Türk birliği çalışmaları ile aynı süreçte onlardan bağımsız yapılması sayın başkanın daha o zamandan stratejik bir bakış açısı ile bir planlama yaptığını göstermektedir. Her yıl sürdürülen kendinin ifadesi ile Türk toy faaliyetleri adeta ilerde oluşacak Türk devletlerinin siyasi ve idari yapılanmaları için Etimesgutun önemli bir aday şehir olması bağlamında son derece önemlidir.


Kültür belediyecilik konusunda 2017 yılında yine Dünden Bugüne Etimesgut diye sempozyum düzenleyerek şehrin tarihsel röntgenini çekip kotlarını ortaya çıkarmıştır. Bu projeksiyon ile şehre mekânsal ve kültürel ögeler katmıştır. Ayrıca şehrin kayıp hafızası çıkartılarak geleceğe projeksiyon tutulmuştur. Yine sempozyum sürecinde sayın başkanın gezdirdiği ve yapımı devam eden Türk Tarih Parkı başkanın kültür belediyeciliğinde öncü çalışmalarından biridir. Son derece önemli ve yukarda zikrettiğim yeni belediyecilik paradigması ile Stratejist bütüncül yönü bulunan bu tarih parkı hem şehir hem de Türk dünyası bakımından oluşturacağı misyon ve etki bakımdan önemlidir. Bura kurulmayı ön gören Şehir araştırmaları merkezi, kültürel sokaklar vb mekânsal ve işlevsel yerler ile burası yukarda saydığım stratejilere uygun bir şehir merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu öncü, ilerici ve yeni beledicyecilik faaliyetelerinden dolayı sekiz üniversite rektörünün imzası ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel İlçede Türk Kültür ve Sanatının geliştirilmesine destek ve katkılarından dolayı Yüksek Hizmet Beratıyla ödüllendirildi. Böylece marka ve kültür belediyecilik alanındaki çalışmaları tescillenmiş oldu. Bu vesile ile sayın başkanı ve ekibini tebrik eder diğer belediyelere model olmasını temenni ederim.


Kaynak: İstiklal Gazetesi

댓글


1/4
bottom of page