top of page

EK

TÜRKÇE                                          İNGİLİZCE

s. (sayfa) .................................................................................... p.                                                   

ss. ................................................................................................. pp. 

C. (cilt) ........................................................................................ V.
Ed. (Editör) ............................................................................... Ed.
Erişim Tarihi (tarih), (link) ............................................... Retrieved from (link), on (tarih) 
Çev. .............................................................................................. Trans. 
b.t. ................................................................................................. n.d. 
vd. ................................................................................................. et al. 
ve .................................................................................................. and 
Yayımlanmamış Bitirme Tezi.......................................... Unpublished Dissertation 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi........................... Unpublished Master’s Thesis 
Yayımlanmamış Doktora Tezi ....................................... Unpublished Doctoral Thesis 
Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi aktaran .................. Unpublished Expertise Thesis as cited in                                                                           

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır.

Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

bottom of page