top of page
Tarihte Etimesgut Sempozyumu

29-30 March 2018

Tarihte Etimesgut Sempozyumu

HISTORICAL SYMPOSIUM

Etimesgut, Başkent Ankara’mızın en çok tercih edilen, diğer ilçelere oranla nüfusu en çok artan bir cazibe merkezidir. Ankara Haritasının tam ortasında kalan ve bir nevi kalbi konumunda olan Etimesgut’un tarih, sanat, ekonomi ve sosyal gelişimi sistematik olarak incelenmesi, yazılı olarak ortaya konulması tarihi bir sorumluluk olarak algılanmaktadır.

1928’de Atatürk’ün yakın ilgisiyle kurulan Etimesgut Nahiyesi, daha sonraları da Atatürk tarafından özel himaye görmüştür. Atatürk, kendi elleriyle kurmuş olduğu bu örnek nahiyeyi, sağlığında sık sık ziyaret etmiş, Etimesgut’un tüm Anadolu köylerine örnek olmasını istemiştir.

İsmini bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu bu çağdaş kentin, Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’in öncülüğünde tüm yönleriyle ortaya konulması Kasım 2016 tarihinden bu yana devam etmektedir. Oluşturulan komisyon marifetiyle kentin tarihi detaylı olarak araştırılmış, tarihi vesikalar irdelenmiş ve elde edilen bulgular bir araya getirilmiştir.

Araştırma sonuçları “Tarihte Etimesgut” adıyla 3 ciltlik bir kitap olarak yayımlandı ve bu doğrultuda  29-30 Mart 2018 tarihinde Etimesgut Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezinde “Uluslararası Tarihte Etimesgut Sempozyumu” gerçekleştirildi. Seçkin üniversitelerimizin bilimsel destek verdiği sempozyuma, Prof. Dr. İlber ORTAYLI onur konuğu olarak katıldı.

Etimesgut ve çevresinin tarihi ve coğrafi konumu, idari yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu geçmişten günümüze uzanan bir süreci akademik bakış açısıyla uluslararası sempozyum da ayrıntılı olarak irdelendi. Hiç şüphesiz bu sempozyum da ele alınan konular, özelde Etimesgut’un ve Ankara’nın, genelde bölgenin ve ülkenin tarihine ışık tutacak, zengin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak ortaya konulan tüm birikimini göz önüne serecektir.

bottom of page