top of page

Bildiri Özetleri Yazım Kuralları

Bildiri Dili: Bildirilerin yazı dili ve sunum dili Türkçe’dir. Türkçe yazılan bildiri özetlerine İngilizce özet eklenmelidir.

Bildiri Başlığı

İlk harfler büyük, Times New Roman, 12 punto, koyu ve ortalanmış olmalıdır.

Özet metni

Times New Roman, 11 Punto, sağ ve sol kenarlara bloklanarak tek satır aralığıyla ve 3nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır

Kenar Boşlukları:

Alt, üst, sağ ve sol kenar boşlukları: 2,5 cm

Paragraf Aralığı: 3nk

Satır Aralığı: Metin 1.2, Dipnotlar tek satır.

Özet Kelime Sayısı

Özet metni en az 150, en fazla 300 kelime olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Bildiri özetinde en az 4, en fazla 8 anahtar kelime yazılmalıdır.

Yazar Adı/Adları

Yazar adı baş harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise tamamen büyük harflerle yazılmalıdır; koyu ve ortalanmış olmalıdır

Kurum ve Unvan

Yazarların kurum, unvanları belirtilmelidir.

İletişim Adresi

Bildiride adı geçen yazarların e-mail, cep telefonu ve posta adresleri belirtilmelidir.

Sunum Yapacak Kişi/ler

Sunumu bildiri sahibi dışında biri sunacaksa sunum yapacak kişi/lerin adı ile e-mail, cep telefonu ve posta adresleri belirtilmelidir.

bottom of page