top of page
  1. Sempozyuma gönderilen bildirilerde daha önce yayımlanmamış olma şartı aranır.

  2. Bildiriler ve bildiri özetleri, Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

  3. Bildirilerin yazı dili ve sunum dili Türkçedir. Türkçe yazılan bildiri özetlerine İngilizce özet eklenmesi gerekmektedir.

  4. Yazarların gönderdiği özetler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından yapılan ön incelemeden sonra, bilimsellik ölçütleri ve yazım kuralları yönünden uygun bulunduğu takdirde kabul edilir. Bildiri özetinde düzeltme istenmesi durumunda yazar, belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir.

  5. Sempozyuma gönderilen bildirilerde ileri sürülen görüşler yazarlarına aittir. Yasal, hukukî, ekonomik ve etik sorumlulukların tamamı yazara aittir.

  6. Pandemi (Covid-19) nedeniyle sempozyumun online yapılması halinde yurt içi ve yurt dışından başvuran katılımcılar, bildirilerini kendilerine bildirilecek online görüşme (zoom) programı üzerinden sunacaktır. Katılımcılarımıza online sunum için kullanacağı şifre gönderilecektir. Katılımcı sempozyum programında belirlenip kendisine bildirilecek saate göre şifresi ile bağlantı kurarak sunum yapacaktır. Online sunum yapacak olan katılımcılarımızın bildirilecek online görüşme programını bilgisayar veya telefonlarına sempozyum öncesi yüklemeleri gerekmektedir.

EK / KISALTMALAR

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız birtakım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır.

Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

İNGİLİZCE

p.

pp.

V.

Ed.

Retrieved from (link), on (tarih)

Trans.

n.d.

et al.

and

Unpublished Dissertation

Unpublished Master’s Thesis

Unpublished Doctoral Thesis

Unpublished Expertise Thesis as cited in

TÜRKÇE

s. (sayfa)

ss.

C. (cilt)

Ed. (Editör)

Erişim Tarihi (tarih), (link)

Çev.

b.t.

vd.

ve

Yayımlanmamış Bitirme Tezi

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Yayımlanmamış Doktora Tezi

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi aktaran

bottom of page